15 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ

Ông Lê Minh Hưng là một trong hai người trẻ nhất khi nhậm chức còn bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên trong gần 70 năm qua.

Nhìn lại 15 đời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Nhìn lại 15 đời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tạ Lư – Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net