15 tuổi có thể mở tài khoản chứng khoán

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để cá nhân đủ 15 tuổi tham gia thị trường chứng khoán khi người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch chứng khoán vừa được Bộ Tài chính công bố, cá nhân được mở tài khoản giao dịch chứng khoán là người đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Đối với người từ đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì việc mở tài khoản phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Đây là lần đầu Bộ Tài chính quy định chi tiết độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán. Trước đó, tại thông tư hướng dẫn giao dịch ban hành cuối năm 2015, Bộ không đề cập điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin nhận biết khách hàng.

Nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán VNDIRETC hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán. Ảnh: Quỳnh Trần.

Nhân viên môi giới của Công ty Chứng khoán VNDIRETC hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngoài ra, nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản, nhưng tại mỗi công ty chứng khoán chỉ được một tài khoản giao dịch và một tài khoản ký quỹ. Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hiện là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Đối tượng tham gia chứng khoán ngày càng được quy định cụ thể. Luật Chứng khoán có hiệu lực từ đầu năm 2021 đã định danh nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là những cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trị giá tối thiểu 2 tỷ. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty có vốn điều lệ thực góp trên 100 tỷ hoặc tổ chức niêm yết, người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng được xem là nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán, việc định danh nhằm thúc đẩy sự phát triển của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu đến cuối năm nay, số lượng nhà đầu tư trên thị trường đạt mức 3% dân số và tăng lên 5% vào năm 2025.

Thị trường chứng khoán hiện có sự tham gia của hơn 2,53 triệu tài khoản trong nước và 33.600 tài khoản nước ngoài. Số lượng mở mới trong 7 tháng đầu năm xấp xỉ 200.000 tài khoản.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net