5G của Huawei đạt chứng chỉ an toàn mạng quốc tế

Thiết bị mạng lõi và không dây 5G của Huawei và LTE eNodeB đã vượt qua bài đánh giá của chương trình Đảm bảo An ninh Thiết bị mạng của GSMA (Nesas).

Nesas là chương trình đánh giá an ninh mạng được chuẩn hóa bởi tổ chức

GSMA và 3GPP, cùng các nhà khai thác viễn thông lớn, các nhà cung cấp, đối tác và cơ quan quản lý trên toàn cầu. Chứng chỉ GSMA Nesas được chấp nhận rộng rãi trong ngành viễn thông vì nó đảm bảo các thiết bị liên quan đáp ứng yêu cầu về độ tin cậy và an ninh mạng 5G.

Huawei phải trải qua 20 hạng mục đánh giá của GSMA, trong đó, tổ chức này đã kiểm tra các tính năng bảo mật trong quá trình phát triển thiết bị 5G và toàn bộ vòng đời của sản phẩm do Huawei sản xuất. Ngoài ra, tổ chức này cũng sử dụng các bài kiểm tra bảo mật của 3GPP để đánh giá tính bảo mật của thiết bị mạng của hãng.

Trước khi vượt qua GSMA Nesas, hãng công nghệ Trung Quốc cũng đã vượt qua bài kiểm tra an ninh mạng 5G của nhóm thúc đẩy IMT-2020 (5G) Trung Quốc. Các thông số kỹ thuật kiểm tra được dựa trên tiêu chuẩn 3GPP quốc tế.

Đức Thanh

Nguồn : vnexpress.net