8 tháng liên tục lập đỉnh của giá vàng

Trước khi điều chỉnh trong tuần này, giá vàng đã liên tục chinh phục các mốc, có lúc tăng gần 45% so với đầu năm.

8 tháng liên tục lập đỉnh của giá vàng

8 tháng liên tục lập đỉnh của giá vàng

Tạ Lư – Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net