BIDV có tổng giám đốc mới

Ông Lê Ngọc Lâm, phó tổng giám đốc, người gắn bó với BIDV 23 năm, vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc sau hai năm vị trí này để trống.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành với ông Lê Ngọc Lâm từ ngày 12/3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra cùng ngày, ông Lâm cũng được bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Tân tổng giám đốc BIDV, ông Trần Ngọc Lâm. Ảnh: BIDV.

Tân tổng giám đốc BIDV, ông Trần Ngọc Lâm. Ảnh: BIDV.

Theo giới thiệu từ ngân hàng, ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975. Ông bắt đầu làm việc tại Trụ sở chính BIDV từ năm 1997. Từ tháng 3/2009, ông là Phó giám đốc ban quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng. Từ tháng 10/2010, ông là Phó giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1. Tháng 4/2012, ông là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV và một năm sau làm giám đốc ban khách hàng doanh nghiệp.

Đầu năm 2015, ông được bổ nhiệm phó tổng giám đốc ngân hàng. Từ tháng 11/2018, ông được giao nhiệm vụ phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành BIDV.

BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ hai hệ thống tính đến cuối năm 2020 với tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là gần 81%. Cổ đông lớn tiếp theo là KEB Hana Bank với tỷ lệ sở hữu 15%. Nhà băng này dự kiến phát hành thêm 8,5% cổ phần bằng cách chào bán ra công chúng hoặc riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, bên cạnh phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Năm 2021, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 44% so với năm trước lên 13.000 tỷ đồng, với động lực chính từ thu ngoài lãi và tiết kiệm chi phí. Cũng theo lãnh đạo nhà băng, 5 năm tới là giai đoạn ngân hàng sẽ có sự chuyển mình về kết quả kinh doanh sau 4 năm hy sinh lợi nhuận để tăng trích lập dự phòng, xử lý kết quả của giai đoạn tăng trưởng nóng về quy mô trước đó.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net