BOT né thu phí điện tử không dừng phải ngừng hoạt động

Trong chỉ thị mới ban hành, Thủ tướng nhắc lại yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải cho ngừng hoạt động các trạm chưa chuyển đổi sang thu phí điện tử không dừng.

Chỉ thị 39 vừa ban hành của Thủ tướng nêu rõ, triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng là nhiệm vụ bắt buộc và yêu cầu một loạt bộ, ngành cùng tham gia để đẩy nhanh tiến độ. Đây là hình thức thu phí tự động, phương tiện giao thông đường bộ không cần phải dừng lại để trả phí khi tới trạm.

Thủ tướng chỉ thị Bộ Giao thông Vận tải dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ với các dự án có trạm không chuyển sang thu điện tử không dừng. Yêu cầu này đã từng được đặt ra từ năm 2019 nhưng nhiều lần phải “gia hạn”. Hồi tháng 6, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đang trình Thủ tướng xem xét, điều chỉnh tiến độ chung việc thực hiện thu phí không dừng đến đầu năm 2021. Đến ngày 17/6, Thủ tướng ra quyết định, các trạm thu phí đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống điện tử không dừng, chậm nhất đến 31/12/2020 phải chuyển sang hình thức thu phí mới.

Bên cạnh đó, chỉ thị 39 cho biết, các đơn vị đăng kiểm xe thực hiện gắn thẻ thu phí điện tử không dừng (thẻ đầu cuối) khi kiểm định, thực hiện chia sẻ dữ liệu phương tiện nhằm đảm bảo đồng bộ về dữ liệu phương tiện giao thông.

Các cơ quan liên quan khác như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước… cũng phải tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, có phương án đầu tư hệ thống thu phí điện tử không dừng có tính liên thông đồng bộ, ký kết phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư… đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên liên quan.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành tổ chức phân làn dành riêng cho thu phí điện tử không dừng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí; trích xuất dữ liệu hình ảnh tại các trạm này để xử phạt phương tiện chưa gắn thẻ đầu cuối.

Các ngân hàng thương mại được giao kết nối tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ phương tiện, đảm bảo liên thông tài khoản, xử lý lãi phát sinh của chủ phương tiện trên các tài khoản liên quan đến hoạt động thu phí điện tử không dừng theo quy định của pháp luật.

Đức Minh

Nguồn : vnexpress.net