Bức tranh kinh tế quý I

GDP tăng cao hơn năm trước, điểm sáng FDI, xuất nhập khẩu nhưng số doanh nghiệp rời bỏ thị trường vẫn cao kỷ lục.

Minh Sơn – Việt Chung

Nguồn : vnexpress.net