CEO công nghệ ngủ mấy tiếng mỗi ngày

Tim Cook, Jess Beros đi ngủ khá sớm, trong khi Elon Musk hay Mark Zuckerberg chỉ ngủ sau 0h.

Tuấn Hưng – Việt Chung

Nguồn:Creative Commons

Nguồn : vnexpress.net