Chứng khoán VNDirect lãi đậm

Quý III, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect ghi nhận doanh thu trên 500 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu của VNDirect biến động mạnh khi lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và hoạt động cho vay đều tăng trưởng âm hai chữ số, lần lượt đạt 84 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Thay vào đó, hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn vươn lên đứng đầu với 194 tỷ đồng, tương đương 38%. Nguồn thu còn lại từ môi giới chứng khoán đạt 110 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý này của công ty đạt 253 tỷ đồng, tăng đến 114% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo VNDirect cho biết, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực về thanh khoản lẫn xu hướng thị trường giúp công ty tăng mạnh lợi nhuận. Cụ thể, lợi nhuận tăng nhờ các khoản đầu tư tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), cộng thêm được hoàn nhập dự phòng giảm giá các quý trước.

Ngoài ra, nghiệp vụ môi giới cũng mang về nguồn thu đột biến nhờ giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn TP HCM tăng gần 60% so với cùng kỳ.

Luỹ kế chín tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của VNDirect lần lượt đạt trên 1.370 tỷ đồng và 445 tỷ đồng, tương ứng tăng 24% và 80% so với cùng kỳ. Trong chín tháng đầu năm, có hơn 80.000 tài khoản chứng khoán mở mới tại VNDirect và chiếm trên 30% toàn thị trường.

“Kết quả này đã vượt kế hoạch kinh doanh cả năm theo kịch bản cơ sở và chúng tôi đang hướng đến hoàn thành kế hoạch theo kịch bản tích cực”, đại diện VNDirect nói.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net