Cổ phiếu Bảo Việt không được giao dịch ký quỹ

Sở HoSE đưa BVH vào danh sách không đủ điều kiện ký quỹ vì báo cáo soát xét bán niên có ý kiến không chấp nhận toàn phần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên của Tập đoàn Bảo Việt (BVH), đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư vào công ty liên kết có giá trị ghi sổ gần 1.760 tỷ đồng và phần lỗ từ công ty này hơn 3,1 tỷ đồng.

“Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị ghi sổ khoản đầu tư này tại ngày 30/6, cũng như phần sở hữu của tập đoàn trong lợi nhuận thuần của công ty này”, báo cáo kiểm toán của Bảo Việt cho biết. Lý do được đơn vị kiểm toán đưa ra là không được tiếp cận báo cáo tài chính của đơn vị này.

Theo số liệu từ báo cáo kiểm toán, công ty liên kết trong ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên là Ngân hàng Bảo Việt (BaoVietBank). Ngân hàng này có vốn điều lệ là 3.150 tỷ đồng, do Tập đoàn Bảo Việt sở hữu 49,52% tính tới cuối quý II.

Trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán, BaoVietBank hiện cũng chưa công bố báo cáo tài chính quý II. Trước đó, trong quý I, ngân hàng này ghi nhận lãi trước thuế hơn 2,7 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BVH chốt phiên sáng nay (11/9) giảm 1,2%, xuống còn 47.700 đồng.

Trước Bảo Việt, HoSE cũng đưa mã HVN của Vietnam Airlines vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ vì báo cáo tài chính bán niên ghi nhận lỗ sau thuế gần 6.700 tỷ đồng.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net