Cuộc chiến khai thác Bitcoin giữa Trung Quốc và Mỹ

Trung Quốc từ lâu thống trị về khả năng xử lý và vận hành Bitcoin, nhưng giờ đây, một nhóm thợ đào ở Mỹ cũng tham vọng chiếm thị phần lớn hơn.

Cuộc chiến khai thác Bitcoin giữa Trung Quốc và Mỹ

Cuộc chiến khai thác Bitcoin giữa Trung Quốc và Mỹ

Diễm Quỳnh

Video: WSJ

Nguồn : vnexpress.net