Đất Xanh bất ngờ lỗ lớn sau kiểm toán

DXG vừa công bố báo cáo kiểm toán bán niên với lợi nhuận sau thuế lỗ 488 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi 38 tỷ.

Theo văn bản giải trình Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lợi nhuận sau thuế bán niên trong báo cáo tự lập của công ty mẹ (trước kiểm toán) là 38 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế bán niên sau soát xét lỗ hơn 488 tỷ đồng.

Sở dĩ có sự chênh lệch khoản lỗ lớn này là do khoản chuyển nhượng cổ phần trong Công ty LDG làm phát sinh. Phía kiểm toán yêu cầu DXG phải trích lập dự phòng 526 tỷ đồng trong báo cáo tài chính hợp nhất, dẫn đến khoản lỗ trên.

Cuối tháng 7, nhóm cổ đông DXG đã thoái 88 triệu cổ phiếu LDG, tương ứng 36,72% vốn của Công ty LDG. Giao dịch này được giải thích không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Đất Xanh trong quý III và IV/2020.

Tính đến tháng 6, tổng giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.800 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án Gem Sky World (gần 3.300 tỷ đồng), Gem Riverside (xấp xỉ 1.580 tỷ đồng).

Trung Tín

Nguồn : vnexpress.net