Dầu Tường An lãi trước thuế hơn 220 tỷ đồng

Dịch bệnh ảnh hưởng nhu cầu mua sắm nhưng việc dịch chuyển bán hàng giúp doanh thu và lợi nhuận Dầu Tường An vẫn tăng trưởng hai chữ số.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) cho biết, doanh thu thuần năm ngoái xấp xỉ 5.250 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Do tập trung tăng doanh số, mở rộng ngành hàng và khai thác hiệu quả thị trường nên biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 14,53%, trong khi năm 2019 là 15,97%.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong giai đoạn này chỉ tăng khoảng 4%. Nhờ đó, biên lợi nhuận thuần và biên lợi nhuận trước thuế đều được cải thiện, lần lượt đạt 4,18% và 4,21%. Công ty báo lãi trước thuế hơn 220 tỷ đồng, tăng gần 30% và vượt kế hoạch 15%.

Ban lãnh đạo Dầu Tường An cho biết, vì dịch bệnh nên năm ngoái công ty đã dịch chuyển bán hàng phù hợp với nhu cầu mua sắm tại nhà hoặc gần nhà. Danh mục sản phẩm cũng được chuyển dịch tuỳ theo vùng miền, ưu tiên phát triển các sản phẩm trung và cao cấp, có biên lợi nhuận cao.

Cùng với Dầu Tường An, một thành viên khác của Tập đoàn Kido (KDC) là Công ty Thực phẩm Đông lạnh Kido cũng báo lợi nhuận đi lên.

Cụ thể, dịch bệnh khiến doanh số các kênh bán hàng truyền thống như nhà hàng, trường học, khu du lịch… giảm đột ngột và cả năm chỉ đạt 1.280 tỷ đồng, giảm hơn 7%. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nên lãi sau thuế vẫn tăng gần 10% lên 156 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng lần lượt đạt 55,5% và 12,2%.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net