Dịch bệnh ‘bào mòn’ nửa lợi nhuận của các tập đoàn nhà nước

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lợi nhuận của 55 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước năm nay dự báo giảm hơn 45% so với năm 2019.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội liên quan đến quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, do ảnh hưởng của Covid-19 nên hầu hết tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có thể không đạt mục tiêu lợi nhuận năm 2020. Việc này đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Số liệu tổng hợp từ 55 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cho thấy, tổng doanh thu năm nay dự kiến hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2019. Theo đó, lãi trước thuế dự kiến giảm hơn 45% xuống còn 78.000 tỷ.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp nhà nước và có vốn góp nhà nước thua lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm và dự báo còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong năm nay và các năm tới.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến quý III tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng (năm 2019 lỗ 1.595 tỷ đồng). Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 6 tháng đầu năm lỗ khoảng 220 tỷ đồng… Bên cạnh đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam dự kiến lỗ năm 2020 khoảng 15.000-16.000 tỷ đồng và phải tới năm 2024 mới hết lỗ.

Trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết doanh nghiệp nhà nước kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗ phát sinh trong năm 2018 và còn lỗ lũy kế. Điển hình nhất như tới năm 2018, lỗ luỹ kế của Tổng công ty viễn thông toàn cầu là hơn 5.000 tỷ đồng, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam là hơn 2.500 tỷ đồng, Tổng công ty cà phê Việt Nam là 556 tỷ đồng, Tổng công ty 15 là 745 tỷ đồng, TCT Xây dựng Trường Sơn (54,5 tỷ đồng); TCT Xây dựng Lũng Lô (14,6 tỷ đồng)…

Nhìn lại giai đoạn 2016-2018, Bộ Tài chính đánh giá các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất so với các loại hình khác. Bởi vậy, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước cũng là chủ trương được Chính phủ thúc giục trong nhiều năm nay.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net