Doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng trong tháng 8

Cả nước có 13.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8, tăng 1,5% so với tháng trước dù đại dịch diễn biến phức tạp trở lại.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 đạt 21,6 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm 2019.

“Dịch Covid-19 mới xuất hiện trở lại vào cuối tháng 7 nên chưa ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý cộng đồng doanh nghiệp”, Tổng cục Thống kê giải thích.

Tính chung 8 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 88.700 doanh nghiệp, chỉ giảm 2% so với năm trước. Tổng số vốn đăng ký hơn 1,2 triệu tỷ đồng với tổng lao động đăng ký gần 700.000 người. Vốn đăng ký trung bình mỗi doanh nghiệp từ đầu năm là 13,8 tỷ đồng, tăng 8,7%.

Chia theo khu vực kinh tế, chủ yếu các doanh nghiệp thành lập mới thuộc nhóm ngành dịch vụ. Cả nước có gần 1.700 doanh nghiệp mới thuộc nông, lâm nghiệp và thủy sản; hơn 26.300 doanh nghiệp mới trong ngành công nghiệp – xây dựng và 60.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ.

Nếu tính cả 32.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng là 121.300 doanh nghiệp, tăng 4,5%. Trung bình mỗi tháng có gần 15.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Một số ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại như sản xuất phân phối điện, nước; khoa học công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn. Các ngành còn lại như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy; xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ việc làm, du lịch có số doanh nghiệp thành lập mới giảm.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chờ giải thế cũng giữ ở mức cao do chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của Covid-19.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng đầu năm là gần 34.400 doanh nghiệp, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước; 24.200 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể; 10.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net