Doanh nghiệp trả cổ đông hơn 5.000 đồng mỗi cổ phần khi giải thể

Công ty Bao bì Dầu thực vật sử dụng vốn chủ sở hữu 76 tỷ đồng để chia hết cho cổ đông trước khi giải thể vào cuối tháng 10.

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật cho biết đã hoàn tất các công việc cần thiết theo luật định để giải thể. Công ty dùng nguồn tiền thu được từ thanh lý toàn bộ tài sản để giải quyết chế độ cho người lao động, nộp thuế, thanh toán các khoản nợ ngân hàng, nợ nhà cung cấp và các khoản phải trả khác.

Tính đến ngày 15/9, vốn chủ sở hữu của công ty còn hơn 76 tỷ đồng. Phần lớn khoản tiền này đang gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.

Công ty đang chuẩn bị chốt danh sách với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để chia hết cho cổ đông trước khi giải thể. Với gần 15 triệu cổ phần đang lưu hành, mỗi cổ phần sẽ nhận 5.070 đồng. Ngày chốt danh sách dự kiến là 20/10 và thanh toán sau đó 10 ngày.

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật được thành lập năm 2002, sau đó niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM từ cuối năm 2006. Công ty là thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bao bì giấy, chai và nắp nút nhựa.

Kế hoạch giải thể được công ty thông qua cuối năm 2018. Thời điểm đó, ban lãnh đạo cho biết quyết định này xuất phát từ việc kinh doanh thua lỗ kéo dài và không thể vực dậy được. Công ty không còn các điều kiện cơ bản cần thiết như vốn kinh doanh, thị trường, khách hàng, nguồn nhân lực… để tiếp tục hoạt động. Vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên phát sinh chi phí tài chính và khấu hao dự án cao. Từ đó làm tăng giá thành sản phẩm khiến công ty không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.

“Hội đồng quản trị đã họp nhiều lần, đưa ra các giải pháp kinh doanh nhưng chưa mang lại hiệu quả. Công ty đang còn nguồn lực đảm bảo thanh toán cho cổ đông, vì thế giá trị còn lại khi chia cho cổ đông sẽ cao hơn giá trị cổ phiếu giao dịch trên thị trường”, ban lãnh đạo công ty cho hay khi lập phương án giải thể.

Báo cáo tài chính từ đầu năm đến ngày 15/9 cho thấy, công ty không còn nguồn thu từ hoạt động kinh doanh mà chỉ có lãi tiền gửi ngân hàng 1,5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi sau thuế khoảng 1,3 tỷ đồng. Nợ phải trả hiện chưa đến 1 tỷ đồng.

Công ty được Cục Thuế TP HCM xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ đầu tháng 6. Sau đó 20 ngày, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net