Dược Hậu Giang mỗi tháng thu 11 tỷ lãi tiền gửi ngân hàng

Với hơn 2.400 tỷ tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3-12 tháng, Dược Hậu Giang ghi nhận lãi tài chính gần 33 tỷ đồng trong quý đầu năm.

Báo cáo tài chính quý I của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 1.020 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn thu bán thành phẩm chiếm gần 80%, phần còn lại là bán hàng hoá.

Dược Hậu Giang hiện có trên 2.430 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng từ 3-12 tháng. Nhờ đó, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận trong giai đoạn này gần 33 tỷ đồng, tức mỗi tháng khoảng 11 tỷ đồng.

Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp biến động không nhiều so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 15%, đạt trên 200 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết tăng trưởng hai chữ số trong quý đầu năm nhờ tập trung các sản phẩm chiến lược, quản lý tốt khoản phải thu và hàng tồn kho để cải thiện dòng tiền. Tuy nhiên, mục lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại giảm 3 lần, chỉ đạt gần 93 tỷ đồng.

Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng 6% lên 3.970 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế đi ngang 821 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp này, doanh thu tăng nhanh hơn lợi nhuận là do nguồn thu hoạt động tài chính bị tác động vì lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm mạnh.

Tổng tài sản của Dược Hậu Giang tính đến hết quý cuối năm đạt hơn 4.700 tỷ đồng và nợ phải trả trên 930 tỷ đồng.

Thiên Ngân

Nguồn : vnexpress.net