Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 60%

Mục tiêu lợi nhuận năm nay của Eximbank tăng hơn 60% lên 2.150 tỷ đồng sau một năm nhà băng này giảm sút cả cho vay và huy động.

Theo kế hoạch kinh doanh trình cổ đông vào đại hội sắp tới, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đặt mục tiêu tổng tài sản tới hết năm nay tăng 10% so với cuối 2020 lên 177.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 10% lên 148.000 tỷ đồng.

Nhà băng này đặt mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng 15% lên 117.000 tỷ đồng (sẽ có thay đổi theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước), tỷ lệ nợ xấu nội bảng không quá 2,5%. Với lãi trước thuế dự kiến tăng 63% so với năm trước lên 2.150 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận của Eximbank “sáng” hơn hẳn so với các nhà băng khác đã công bố kế hoạch kinh doanh 2021.

Mục tiêu lợi nhuận khả quan của Eximbank trong năm nay được đặt ra trong bối cảnh các hoạt động chính đều bị chững lại trong năm 2020. Hết năm vừa rồi, Eximbank là nhà băng duy nhất có dư nợ cho vay và tiền gửi huy động từ khách hàng đều giảm so với hồi đầu năm, mức giảm tương ứng 10% và 4%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng tăng mạnh từ 1,71% lên 2,52% vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, lãi trước thuế của nhà băng vẫn tăng hơn 20% lên 1.340 tỷ đồng nhờ giảm chi phí hoạt động và không tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Năm trước, nhà băng này 4 lần liên tiếp tổ chức đại hội nhưng bất thành trong bối cảnh nhóm cổ đông có mâu thuẫn cũng như ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Cuối năm ngoái, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã yêu cầu Eximbank bổ sung vào phiên họp thường niên phương án thanh lọc thành viên Hội đồng quản trị thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên, nhằm giảm số lượng từ 9 người xuống còn từ 5-7 người.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net