Eximbank muốn trả cổ tức sau 7 năm không chia

Eximbank đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu sau 7 năm cổ đông “nhịn” cổ tức.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) từng được Ngân hàng Nhà nước gia hạn trái phiếu đặc biệt nên theo quy định không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lý nợ xấu đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán. Do đó, nhà băng này nhiều năm liền giữ lại lợi nhuận, lần gần nhất trả cổ tức là vào năm 2014.

Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông, nhà băng cho biết đến hết tháng 3 năm nay đã thanh toán hết trái phiếu VAMC nên đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021. Nếu được chấp thuận, hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông phương án cụ thể.

Dự kiến với lợi nhuận được chia sau trừ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019, 2020 là gần 2.214 tỷ đồng. Sau khi trừ cố phiếu quỹ Eximbank đang nắm giữ, cổ tức dự kiến là 1.800 đồng một cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng dự kiến trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 60% so với năm trước lên 2.150 tỷ đồng.

Đến hết năm 2021, tổng tài sản dự kiến tăng 10% lên 177.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 10% lên 148.000 tỷ, dư nợ cấp tín dụng (gồm cả cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) tăng 6,5% theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt lên 108.000 tỷ. Eximbank sẽ xin điều chỉnh hạn mức cao hơn khi điều kiện kinh doanh thuận lợi và được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 2,5%.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net