Eximbank sẽ họp đại hội cổ đông hai ngày liên tiếp

Eximbank thông báo họp thường niên năm 2020 lần thứ năm vào ngày 26/4 và tổ chức tiếp phiên họp năm 2021 một ngày sau đó.

Sau bốn lần tổ chức bất thành, Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông qua lịch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ năm vào ngày 26/4 tại Hà Nội.

Một ngày sau đó (27/4), ngân hàng này dự kiến tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Cả hai phiên họp cùng thực hiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội.

Riêng phiên họp năm 2021, Hội đồng quản trị Eximbank đề nghị thảo luận các nội dung trình trong phiên họp năm 2020 nếu trường hợp không được thông qua tại phiên họp 26/4.

Việc đại hội cổ đông của ngân hàng liên tục bất thành diễn ra trong bối cảnh nội bộ nhà băng xuất hiện những mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông. Trong năm 2020, Eximbank đã bốn lần lên lịch họp cổ đông nhưng đều không thành. Cụ thể, lần họp đầu tiên và thứ hai, số cổ đông có cổ phần biểu quyết dự họp đại diện ít hơn lần lượt 65% và 51% tổng số cổ phần. Phiên họp lần ba và tư bị huỷ do trùng thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cuối năm ngoái, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đã gửi công văn yêu cầu Eximbank bổ sung nội dung phiên họp thường niên lần 3 thanh lọc thành viên Hội đồng quản trị thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên, nhằm giảm số lượng từ 9 người xuống còn từ 5-7 người.

Theo báo cáo quản trị năm 2020, Hội đồng quản trị Eximbank hiện có 9 thành viên, trong đó ông Yasuhiro Saitoh giữ chức Chức tịch.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net