FPT |Lợi nhuận FPT quý I tăng hơn 22%

Ba tháng đầu năm, FPT ghi nhận gần 7.600 tỷ đồng doanh thu và gần 1.400 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng 14,4% và 22,3%.

Báo cáo tài chính quý I của Công ty cổ phần FPT tiếp tục ghi nhận tăng trưởng hai con số. Theo tập đoàn, kết quả này nhờ vào hai hướng đi trọng tâm là đẩy mạnh bán hàng và tập trung vào các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao.

Trong các cấu phần, khối công nghệ đóng góp 55% vào doanh thu và 40% vào tổng lợi nhuận trước thuế. Doanh số ký mới của khối công nghệ đạt hơn 5.800 tỷ đồng, mức cao nhất trong 4 quý gần đây và tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước.

“Điều này phản ánh nhu cầu đầu tư công nghệ đang tăng mạnh tại cả thị trường trong nước và nước ngoài, nền tảng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của FPT trong các quý tới”, FPT đánh giá. Các nền tảng Made by FPT, lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước cũng ghi nhận tăng trưởng cao, đạt doanh thu 986 tỷ đồng, tăng 40% và lợi nhuận trước thuế 59 tỷ đồng, gấp 19 lần cùng kỳ.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng gần 10%. Lợi nhuận trước thuế gần 500 tỷ đồng, tăng 16,4%.

Với chiến lược “săn cá voi” (tập trung vào nhóm các doanh nghiệp lớn và các hợp đồng có giá trị cao), FPT đã ký thành công 4 hợp đồng với doanh số trên 5 triệu USD mỗi hợp đồng. Nhờ vậy, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài tăng 43%, đạt gần 4.500 tỷ đồng.

Khối viễn thông đạt hơn 2.900 tỷ doanh thu và 576 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 10% và 29%. Trong đó, dịch vụ viễn thông chiếm chủ yếu với lợi nhuận trước thuế đạt 524 tỷ đồng, tăng 30,7% nhờ cải thiện biên lợi nhuận của mảng dịch vụ băng thông rộng và mảng dịch vụ truyền hình trả tiền.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net