FWD chú trọng minh bạch thông tin bảo hiểm

FWD tiền hành 4 cải tiến hành chính, giúp khách hàng dễ dàng hiểu rõ thông tin về bảo hiểm cũng như quyền lợi của chính mình.

Theo đuổi tầm nhìn “Thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”, FWD hướng đến việc đơn giản hóa các thông tin bảo hiểm cho khách hàng, thay vì các hợp đồng dày đặc chữ với những thuật ngữ phức tạp. Dự án “FWD Bảo hiểm dễ hiểu” nổi bật với 4 cải tiến lớn trong các văn bản và tài liệu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như: hình thức sinh động, cấu trúc rõ ràng, nội dung đơn giản và ngôn ngữ thân thiện.

polyad

FWD sử dụng hình vẽ, minh họa, màu sắc, biểu tượng… để làm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu

Để làm được điều này, FWD nghiên cứu và rà soát lại toàn bộ các nội dung, chỉnh sửa, cải tiến và sắp xếp lại phù hợp với thói quen và xu hướng đọc thông tin của số đông. Thương hiệu sử dụng thêm hình minh họa, biểu tượng, giải thích bằng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu; chuyển các câu ghép thành các câu đơn; trình bày nội dung theo từng nhóm chủ đề chuyên biệt; giải thích thuật ngữ ngay tại chỗ…

Với dự án này, khách hàng sẽ biết rõ các quyền lợi của mình một cách thấu đáo, dễ dàng và nhanh chóng. Dự án “FWD – Bảo hiểm dễ hiểu” đang áp dụng cho sản phẩm “FWD Đón đầu thay đổi 2.0”, “FWD Con vươn xa 2.0” và toàn bộ 7 sản phẩm bổ trợ hiện có của FWD.

polyad

FWD Bảo hiểm dễ hiểu” đang được áp dụng cho nhiều sản phẩm của công ty.

Đại điện công ty cho biết, những cải tiến mới đã giúp bộ hợp đồng bảo hiểm trở nên dễ hiểu, khiến khách hàng an tâm và tin tưởng hơn vì có thể biết rõ về quyền lợi của mình.

Trước đó, FWD từng tinh giản các điều khoản loại trừ để mang đến phạm vi bảo vệ cao hơn cho khách hàng với mức phí không đổi; giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong vòng 24 giờ với dịch vụ 24h E-Claim, số hóa toàn bộ trải nghiệm của khách hàng…

Mỹ Hào

Nguồn : vnexpress.net