Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam nhằm thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo để giải các bài toán Việt Nam.

“Nếu không Make in Vietnam, nước ta khó có thể trở thành nước phát triển. Nếu không Make in Vietnam, chúng ta không thể đi ra nước ngoài, không thể có những đóng góp cho sự phát triển của nhân loại”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông chia sẻ trong lễ phát động chiều 19/8 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng, nếu nhìn vào thực trạng công nghệ cao của Việt Nam chưa xuất hiện nhiều sản phẩm nội địa mà đánh giá không cạnh tranh được với nước ngoài thì sẽ mãi không phát triển được. Ngược lại, cần xem đây là cơ hội để phát triển sản phẩm của mình.

Do đó, giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2020 được tổ chức nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm công nghệ số, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông chia sẻ trong lễ phát động giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam. Ảnh: Mạnh Hưng

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông chia sẻ trong lễ phát động giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam. Ảnh: Mạnh Hưng

“Lần đầu tiên chúng ta tổ chức một giải thưởng mang tầm quốc gia về sản phẩm công nghệ số với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giới ICT nước nhà. Đây là giải thưởng cao nhất trong ngành”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Về cụm từ Make in Vietnam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm giải thích, khác với “made in Vietnam” nói về xuất xứ, Make in Vietnam truyền tải một chiến lược, một lời hiệu triệu, một sự chuyển dịch của các doanh nghiệp trong nước từ lắp ráp, gia công sang chủ động sáng tạo, thiết kế.

Vì vậy, các sản phẩm tham dự sẽ được đánh giá theo hai tiêu chí chung là Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và Giải các bài toán Việt Nam. Giải thưởng được chia theo 5 hạng mục: Giải thưởng Nền tảng số xuất sắc, Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc, Giải thưởng Giải pháp số xuất sắc; Giải thưởng Thu hẹp khoảng cách số (thành thị – nông thôn, hỗ trợ người yếu thế, hạn chế mặt trái của công nghệ số) và Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia từ ngày 20/8 đến 20/10 thông qua địa chỉ website là makeinvietnam.mic.gov.vn.

Châu An

Nguồn : vnexpress.net