HAGL Agrico chuyển nhượng 3 công ty con

Toàn bộ vốn của các công ty được thành lập để phát triển mảng cao su và chăn nuôi bò của HAGL Agrico sẽ chuyển về Thadi.

Trước thềm phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) thông báo chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Cao su Hoàng Anh Quang Minh, Công ty Bò sữa Tây Nguyên và 99,97% vốn Công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk.

Cuối tháng 12/2020, HAGL Agrico cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn Công ty An Đông Mia. Bên nhận chuyển nhượng các công ty này là Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thadi) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch.

Sau khi hoàn tất, HAGL Agrico còn sở hữu 10 công ty con. Phần lớn trong số đó có trụ sở tại tỉnh Attapeu, Lào và Ratanakiri, Campuchia.

Việc chuyển nhượng này nhiều khả năng chỉ mang tính thủ tục, bởi sắp tới HAGL Agrico sẽ trình phương án phát hành 741 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tương ứng tổng giá trị 7.410 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 5.500 tỷ đồng để hoán đổi hầu hết khoản nợ của Thadi, còn lại để bổ sung vốn lưu động theo chiến lược 2021-2023.

Trên thị trường đang xuất hiện thông tin Thaco hoặc một nhóm cổ đông liên quan có thể là đối tác mua cổ phần để hoán đổi khoản nợ, khiến tỷ lệ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tại HAGL Agrico còn 20%. Sau đó, nhóm này sẽ mua lại 20% để sở hữu toàn bộ.

Mới đây, ông Trần Bá Dương cùng một lãnh đạo khác của Thaco là ông Trần Bảo Sơn ứng cử vào Hội đồng quản trị HAGL Agrico nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net