HDBank muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%

HDBank trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận tăng 25% lên gần 7.300 tỷ đồng và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% để tăng vốn.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của Ngân hàng phát triển TP HCM (HDBank), nhà băng đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 25% lên 7.281 tỷ đồng. Đến hết năm nay, tổng huy động dự kiến tăng 25% lên 359.851 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 26% lên 236.768 tỷ đồng (không quá hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt).

Bên cạnh đó, HDBank muốn chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 25 cổ phiếu. Dự kiến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ hoàn tất trong năm nay khi được cổ đông chấp thuận.

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp vốn điều lệ của HDBank tăng tương ứng thêm 4.022 tỷ đồng lên 20.110 tỷ đồng, đảm bảo nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo chuẩn Basel II.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị ngân hàng trình cổ đông phương án bán hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động. Giá bán cổ phiếu quỹ tùy từng thời kỳ và do Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện trong 3 năm thành nhiều đợt.

Theo tài liệu công bố, nhà băng này cũng thông tin thêm về kết quả kinh doanh của công ty tài chính HD Saison trong năm 2020. Đến hết năm ngoái, công ty này đạt lợi nhuận trước thuế 1.001 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước do dịch Covid-19 một phần tác động tiêu cực đến mảng cho vay tiêu dùng. Tăng trưởng dư nợ cho vay của công ty tài chính này đạt hơn 13%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 5,81%.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net