Kinh Bắc huy động 1.500 tỷ đồng cho công ty con

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc sắp phát hành 15 triệu phiếu mệnh giá 100.000 đồng để lấy vốn cho 3 công ty con vay lại.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có thời hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10,8% một năm. Ban lãnh đạo Kinh Bắc cho biết sẽ dùng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả lãi, còn thanh toán gốc bằng nguồn vốn tự tích luỹ và tiềm lực tài chính sẵn có.

Công ty dự kiến đợt phát hành thực hiện trong quý II, ngay sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Với mức huy động kỳ vọng 1.500 tỷ đông, Kinh Bắc sẽ cho 3 công ty con vay lại để mở rộng hoạt động kinh doanh. Các khoản vay dự kiến giải ngân trong quý II đến quý IV năm nay.

Trong đó, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang được vay 500 tỷ, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng vay 600 tỷ và Công ty cổ phần Phát triển đô thị Sài Gòn – Tây Bắc vay 400 tỷ. Số tiền phân bổ có thể được điều chỉnh phù hợp tình hình kinh doanh thực tế.

Tính đến cuối năm ngoái, Kinh Bắc có 1.546 tỷ đồng vay ngắn hạn và 4.218 tỷ đồng vay dài hạn. Công ty không ghi nhận khoản nợ nào quá hạn. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,58 lần và nếu đợt phát hành sắp tới thành công thì con số tăng lên 1,36 lần.

Năm ngoái công ty có doanh thu thuần trên 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa đến 300 tỷ đồng, giảm hơn 3 lần so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo công ty lý giải việc đi lại giữa các nước hạn chế, trong khi khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoải nên kết quả kinh doanh sa sút. Công ty cũng đàm phán trực tuyến, gửi thư điện tử và ký được một số hợp đồng thuê đất giá trị lớn nhưng đều chưa ghi nhận được doanh thu.

Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng vọt lên 6.600 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng khoảng 7 lần, lên 2.000 tỷ đồng. Công ty dự tính thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu để đầu tư hạ tầng dự án và bổ sung vốn lưu động.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net