Licogi 13 giải thể công ty điện mặt trời

Hoạt động không hiệu quả, sau nửa năm thành lập với vốn 350 tỷ đồng, Công ty TNHH Điện mặt trời Licogi 13 phải giải thể.

Thông báo giải thể vừa được Công ty cổ phần Licogi 13 đưa ra vì “hoạt động kinh doanh không hiệu quả”. Công ty năng lượng này do Licogi 13 sở hữu toàn bộ, hoạt động 6 tháng trước với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Gio Linh, Quảng Trị.

Tháng 3, với cùng lý do, Licogi 13 cũng đã đóng cửa công ty cổ phần điện mặt trời LIG Quảng Trị (trụ sở xã Gio Thành, huyện Gio Linh) sau khoảng 9 hoạt động. Công ty này có vốn điều lệ là 390 tỷ đồng, trong đó, Licogi sở hữu 99%.

Tại đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 6, Licogi 13 cho biết một trong những mục tiêu chính của năm 2020 là chuyển giao chủ đầu tư dự án LIG Quảng Trị sang công ty Điện mặt trời Licogi 13 quản lý, vận hành. Trong điều kiện thuận lợi, Licogi 13 sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn kinh doanh của Điện mặt trời Licogi 13 cho đối tác để đảm bảo hiệu quả kinh tế sau đầu tư. Tuy nhiên, 3 tháng sau, công ty năng lượng này đã bị “khai tử”.

Licogi 13 hoạt động chính trong mảng xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng, bất động sản… Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đầu tư vào năng lượng, đơn cử các nhà máy điện mặt trời, dự án thuỷ điện Sông Nhiệm 3 và Nậm Pàn 5, hay gần đây đã góp vốn thành lập công ty cổ phần LIC Hướng Hoá 1, Hướng Hoá 2 mục đích sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Trong năm 2020, Licogi 13 đặt mục tiêu 2.030 tỷ đồng doanh thu, 58,8 tỷ đồng lãi sau thuế.

Phương Ánh

Nguồn : vnexpress.net