Lợi nhuận Mobifone giảm hơn 1.000 tỷ nửa đầu năm

6 tháng đầu năm nay, Mobifone lãi trước thuế 1.636 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính bán niên vừa công bố, Tổng công ty viễn thông Mobifone đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng của nhà mạng này chỉ giảm được khoảng 1.000 tỷ đồng, còn gần 9.100 tỷ đồng.

Do giá vốn bán hàng giảm không theo kịp đà giảm doanh thu, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Mobifone chỉ đạt gần 2.970 tỷ đồng, giảm hơn 1.600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các chi phí, Mobifone ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.636 tỷ đồng nửa đầu năm nay, giảm 38%, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Mobifone đạt gần 30.900 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn khoảng 10.300 tỷ đồng, chiếm 33%.

So với đầu năm, tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng của Mobifone tại các ngân hàng trong nước giảm 32,6%, còn 6.800 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư tài chính dài hạn (chủ yếu là tiền gửi dài hạn) tăng hơn 2.200 tỷ đồng, lên gần 6.040 tỷ đồng.

Đến hết quý II, vốn chủ sở hữu của Mobifone tăng nhẹ so với đầu năm lên khoảng 21.450 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn.

Theo kế hoạch năm 2020 được công bố hồi đầu tháng 2 – thời điểm chưa bị Covid-19 ảnh hưởng, Mobifone dự kiến doanh thu công ty mẹ đạt hơn 33.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 6.360 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 4, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, so với kế hoạch năm 2020, Mobifone có thể giảm doanh thu, lợi nhuận lần lượt 6.684 tỷ và 1.526 tỷ đồng vì tác động của Covid-19.

Anh Tú

Nguồn : vnexpress.net