Lợi nhuận TPBank tăng hơn 40%

Quý I, lợi nhuận TPBank tăng hơn 40% so với cùng kỳ, lên trên 1.400 tỷ nhờ sự bứt phá từ thu lãi thuần và tiết giảm chi phí hoạt động.

Báo cáo tài chính quý I năm nay của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cho rằng, mức tăng trưởng lợi nhuận trên đạt mức trung bình so với mức tăng trên 50%, thậm chí 100% của nhiều nhà băng khác trong ba tháng đầu năm.

Tính đến hết 3 tháng đầu năm, dư nợ cho vay của TPBank tăng gần 4% lên 124.386 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng cũng tăng hơn 4% lên 120.037 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 1,19% và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu được duy trì ở mức 134%.

Thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng hơn 30% so với cùng kỳ, đóng góp phần lớn thu nhập của ngân hàng trong quý đầu năm. Bên cạnh đó, nhà băng này tiết giảm chi phí hoạt động 10% so với cùng kỳ 2019 xuống dưới nghìn tỷ đồng. Ngược lại, chi phí dự phòng rủi ro tăng hơn 20% lên 390 tỷ đồng. Kết quả, lãi trước thuế tăng 41% lên 1.422 tỷ đồng.

Chỉ tiêu KQKD Quý I/2021 Quý I/2020 Thay đổi (%)
Thu nhập lãi thuần 2.263 1.728 31
Lãi thuần từ dịch vụ 282 157 80
Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư 270 323 16
Lãi thuần từ hoạt động khác -15 306
Chi phí hoạt động 985 1.096 -10
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 391 324 21
Lãi trước thuế 1.422 1.099 41

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net