“Lùm xùm” Coteccons: Ban kiểm soát “tố” Ban điều hành mạo danh

Ban kiểm soát của Coteccons đã tố Ban điều hành “mạo danh” Ban kiểm soát để soạn thảo báo cáo thường niên và chỉnh sửa, cắt bỏ báo cáo quản trị gốc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Coteccons bị cản trở hoạt động?

Ban kiểm soát của Coteccons vừa gửi văn bản đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM về việc công bố thông tin báo cáo quản trị và báo cáo thường niên 2019. Văn bản do ông Luis Fernando Garcia Agraz – Trưởng Ban kiểm soát Coteccons ký.

Trong văn bản, Ban kiểm soát của Coteccons đã nêu ra hàng loạt vấn đề đã và đang xảy ra tại Coteccons. Cụ thể, Ban kiểm soát nhận định, Ban điều hành Coteccons không thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin đối với phần báo cáo của Ban kiểm soát một cách trung thực, chính xác trong các Báo cáo quản trị công ty và Báo cáo thường niên năm 2019.

“Ban kiểm soát đã soạn và gửi cho Thư ký HĐQT bản báo cáo quản trị công ty (phần của Ban kiểm soát) vào ngày 22/1/2020. Tuy nhiên, trong bản báo cáo quản trị số 02/BC-2019 công bố ngày 30/1/2020, phần báo cáo của Ban kiểm soát đã bị chỉnh sửa, cắt bỏ, thậm chí là trái ngược với báo cáo gốc của Ban kiểm soát” – văn bản nêu rõ.

“Lùm xùm” Coteccons: Ban kiểm soát “tố” Ban điều hành mạo danh - 1

Coteccons đang có những bất ổn khi các cổ đông lớn đang phản ứng mạnh mẽ.

Cũng theo văn bản, vào ngày 5/5/2020, Ban kiểm soát đã gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) bản Báo cáo thường niên. Nhưng vào ngày 29/5/2020, ông Nguyễn Sỹ Công – Tổng Giám đốc Coteccons ký công bố thông tin về Báo cáo thường niên 2019, trong đó phần báo cáo của Ban kiểm soát hoàn toàn khác với bản báo cáo do Ban kiểm soát soạn thảo.

“Vì vậy, tôi khẳng định Ban điều hành Coteccons đã không công bố thông tin một cách trung thực, chính xác như quy định tại Thông tư 155 của Bộ Tài chính. Nghiêm trọng hơn, Ban điều hành còn mạo danh Ban kiểm soát để soạn thảo toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát trong báo cáo thường niên Coteccons 2019. Đây là hành động vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin của Ban điều hành và người đại diện pháp luật công ty. Đồng thời vi phạm quyền được tiếp cận thông tin của các cổ đông và nhà đầu tư” – ông Luis Fernando Garcia Agraz nêu rõ trong văn bản.

Theo Ban kiểm soát Coteccons, HĐQT và Ban điều hành Coteccons đã có hành động cản trở hoạt động của Ban kiểm soát và không thực hiện các đề nghị hợp pháp của Ban kiểm soát.

Vào ngày 4/10/2019, Ban kiểm soát họp với Ban điều hành yêu cầu cho phép kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán. Ban kiểm soát đã thông qua Nghị quyết số 04/2019/BB-BKS thống nhất sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập theo yêu cầu của cổ đông nhưng bị Ban điều hành từ chối không rõ lý do.

Vào ngày 2/12/2019, Ban kiểm soát đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/BB-BKS đề nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, HĐQT không có bất kỳ hành động nào và để cho Công ty Luật TNHH MTV B.N.C & Cộng sự (B.N.C) phản hồi vô căn cứ.

Căn cứ vào Điều lệ của Coteccons, việc chỉ định và bãi nhiệm những người được công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và luật sư của công ty phải được HĐQT phê chuẩn. Tuy nhiên, không có nghị quyết nào được phê chuẩn của HĐQT bổ nhiệm B.N.C làm đại diện cho Coteccons.

Cũng theo Ban Kiểm soát, vào ngày 11/3/2020, Ban Điều hành đã ban hành các quyết định điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ (trực thuộc Ban kiểm soát nhưng không có sự đồng ý của Ban Kiểm soát) sang các bộ phận khác hoặc địa điểm làm việc khác.

Phản đối việc làm nói trên, Ban Kiểm soát đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NĐ-BKS yêu cầu Ban điều hành hủy bỏ các quyết định sai trái và khôi phục hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ nhưng không nhận được sự hợp tác của Ban điều hành.

Đến nay, Ban kiểm toán nội bộ vẫn không thể thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát nội bộ của mình.

Ban Kiểm soát Coteccons cũng cho rằng, vào ngày 17/3/2020, Ban kiểm soát đã gửi công văn yêu cầu Ban điều hành cung cấp thông tin để Ban kiểm soát rà soát Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty PwC Việt Nam. Tuy nhiên, Ban điều hành từ chối cung cấp thông tin.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng yêu cầu thư ký HĐQT đặt phòng họp và đóng dấu vào các biên bản, nghị quyết của Ban kiểm soát nhưng bị từ chối và liên tiếp gặp phải sự cản trở và không thực hiện các yêu cầu của Ban kiểm soát từ văn phòng HĐQT.

Lãnh đạo Ban điều hành Coteccons nói gì?

Trước những phản ánh của Ban kiểm soát, ông Nguyễn Sỹ Công – Tổng giám đốc Coteccons đã có phản hồi đầu tiên.

Theo ông Công, doanh nghiệp này đã nhận được công văn số 281/SGDHCM-NY về việc Coteccons không có trưởng Ban Kiểm soát là kế toán viên, kiểm soát viên chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 4, điều 20, Nghị định 71/2017/ND-CP.

“Lùm xùm” Coteccons: Ban kiểm soát “tố” Ban điều hành mạo danh - 2

Coteccons từng tham gia xây dựng nhiều công trình lớn ở Việt Nam.

Ban lãnh đạo Coteccons đã liên hệ với cổ đông Kusto và các bên liên quan để chọn lựa ứng cử viên thay thế ông Luis Fernando Garcia Agraz (người của Kusto đang giữ vị trí trưởng Ban kiểm soát Coteccons) cũng như thành viên Ban kiểm soát khác không đáp ứng được các tiêu chí theo Nghị định 71.

“Hội đồng quản trị đang tích cực làm việc với cổ đông lớn để bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhằm đảm bảo Coteccons tuân thủ đúng quy tắc quản trị của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Vì vậy, những cáo buộc về việc công ty vô hiệu hoá hoạt động của Ban kiểm soát là hoàn toàn không đúng sự thật” – ông Nguyễn Sỹ Công nêu rõ trong văn bản.

Theo ông Công, ngay từ những ngày đầu thành lập, Coteccons đã hoạt động theo tiêu chí minh bạch, rõ ràng và luôn tuân theo những quy tắc quản trị cao nhất từ quá trình đấu thầu cho đến giai đoạn thi công. Ở Coteccons, không ai được phép đứng trên tập thể và hệ thống công ty, không có việc “sống lâu lên lão làng” hay một người suốt đời làm vị trí lãnh đạo…

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Kustocem Pte. Ltd. (Kusto) – cổ đông lớn nước ngoài của Coteccons (nắm giữ 17,55% cổ phần) đã lên tiếng yêu cầu ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch và đại diện pháp luật của Coteccons), ông Nguyễn Sỹ Công (Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Coteccons) và ông Trần Quang Quân (Phó tổng giám đốc) lập tức từ chức khỏi tất cả các vị trí trong Coteccons và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Ngay sau đó, một cổ đông lớn khác là The8th Pte. Ltd (nắm giữ 10,42% cổ phần) cũng yêu cầu bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Đại Việt

Nguồn : dantri.com.vn