Màn hình ảnh hưởng thế nào đến não và cơ thể

Việc nhìn màn hình smartphone, máy tính thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến não, thay đổi nhịp sinh học, giấc ngủ, các vấn đề về thị lực.

Màn hình thiết bị điện tử ảnh hưởng thế nào đến não và cơ thể

Màn hình thiết bị điện tử ảnh hưởng thế nào đến não và cơ thể

Bảo Lâm

Video: Tech Insider

Nguồn : vnexpress.net