MB lãi quý III tăng hơn 10%

Lợi nhuận MB quý III đạt 3.015 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhờ các hoạt động chính khả quan và giảm dự phòng rủi ro tín dụng.

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động trong ba tháng gần nhất đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng hơn 6%. Các cấu phần chính như thu nhập lãi thuần và thu từ dịch vụ đều cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, nếu so với tổng doanh thu hoạt động, chi phí trong kỳ còn tăng cao hơn. Tổng chi phí hoạt động quý III đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng gần 24%. Kết quả này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MB giảm nhẹ so với cùng giai đoạn năm trước.

Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn tăng hơn 10%, lên mức 3.015 tỷ đồng nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ giảm hơn 30%.

Lũy kế 9 tháng, dù chịu tác động của Covid-19, tổng thu nhập hoạt động của MB vẫn tăng 9,4%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 8.100 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của MB đạt hơn 427.000 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng hơn 268.600 tỷ, tăng 7,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối quý III ở mức 1,5%. Gia tăng mạnh nhất là nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Quy mô nợ hai nhóm này là 3.949 tỷ và 1.982 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 gấp hơn ba lần so với đầu năm.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net