Mekong Capital công bố quỹ đầu tư 246 triệu USD

Quỹ đầu tư thứ năm do Mekong Capital tư vấn đã huy động 246 triệu USD với mục tiêu “rót vốn’ vào các doanh nghiệp tiêu dùng tại Việt Nam.

Mekong Capital vừa công bố quỹ Mekong Enterprise Fund IV Limited Partnership (MEF IV). Quỹ này đã hoàn tất huy động với tổng vốn cam kết 246 triệu USD, gấp đôi quỹ Mekong Enterprise Fund III trước đó.

MEF IV sẽ tiếp tục chiến lược của Mekong Capital với mục tiêu đạt được tỷ suất thu hồi vốn nội bộ cao. Theo đó, quỹ này sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam và chỉ tập trung những công ty trong lĩnh vực tiêu dùng đang tăng trưởng tốt nhờ sự gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng Việt và việc ứng dụng các phương thức kinh doanh hiện đại.

Trong đó, Mekong Capital cho biết sẽ đặc biệt tập trung vào các ngành bán lẻ, giáo dục, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, FMCG và chăm sóc sức khỏe.

Trong vai trò cổ đông, MEF IV sẽ áp dụng phương pháp đầu tư vốn cổ phần chưa niêm yết mang tính bản thể học của Mekong Capital nhằm tăng giá trị cho doanh nghiệp. Phương pháp này được áp dụng dựa trên nền tảng đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng, đồng hành cùng các công ty để hiện thực hóa.

MEF IV dự kiến tập trung vào các khoản đầu tư từ 10 đến 35 triệu USD cho các khoản đầu tư thiểu số hoặc đầu tư nắm quyền kiểm soát. Quỹ sẽ hoạt động trong 10 năm và dự kiến thực hiện tổng cộng 12 khoản đầu tư.

Trước đó, các quỹ đầu tư khác do Mekong Capital quản lý cũng ghi nhận mức tỷ suất ấn tượng.

Tháng 11/2017, Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất đợt thoái vốn cuối cùng. Trong vòng 10 năm hoạt động, quỹ đã tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp 1,8 lần và IRR gộp 10,5%. Quỹ MEF II hoàn tất đợt thoái vốn vào tháng 8/2018 với tỷ lệ hoàn vốn tính chung trên toàn quỹ là 4,5 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (net IRR) 22,5%.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net