Ngân hàng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào

Xu hướng ứng dụng AI trong ngân hàng, cơ hội và thách thức khi triển khai là những câu chuyện chính trong tọa đàm lúc 9h trên VnExpress.

Ngân hàng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào

VnExpress

Nguồn : vnexpress.net