Núi nợ trăm năm của thế giới cao thêm vì Covid-19

Các quốc gia đã có nhiều bài học về rủi ro khi vay nợ trong lịch sử nhưng Covid-19 khiến họ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi vay.

Covid-19 đánh dấu đỉnh nợ trăm năm của thế giới

Covid-19 đánh dấu đỉnh nợ trăm năm của thế giới

Phiên An(theo The Economist)

Nguồn : vnexpress.net