‘Phát triển thành phố thông minh cần có sự hợp lực từ ba nhà’

Các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp từ cả Nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp để xây dựng thành phố thông minh hiệu quả.

Tọa đàm kinh tế thành phố thông minh

VnExpress

Nguồn : vnexpress.net