‘Phụ nữ có lợi thế khi lãnh đạo doanh nghiệp’

Nguyễn Thị Thuý Hằng – CMO Lazada Việt Nam cho rằng khả năng thấu cảm và sự linh hoạt, có phần quyết liệt là ưu thế của các nữ lãnh đạo.

'Phụ nữ có lợi thế khi lãnh đạo doanh nghiệp'

‘Phụ nữ có lợi thế khi lãnh đạo doanh nghiệp’

Talkshow Nguy – Cơ 27.

Nguồn : vnexpress.net