Phương tiện không người lái trong tương lai

Drone ngày càng được tích hợp nhiều tính năng, như có thể trông nhà, phát hiện kẻ trộm, đám cháy, rà soát các toà nhà…

Phương tiện không người lái của tương lai

Phương tiện không người lái của tương lai

Diễm Quỳnh

Video: Pro Robots

Nguồn : vnexpress.net