Ricons muốn được gọi là ‘tập đoàn’

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons muốn đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons nếu được cổ đông thông qua.

Ricons dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 10/10 với một trong những nội dung là thông qua việc đổi tên công ty. Theo đó, tên gọi mới của Ricons sẽ được thay đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons, viết tắt là Ricons Group. Hiện rất nhiều công ty lớn có cụm “tập đoàn” trong tên gọi đầy đủ của mình.

Ngoài nội dung đổi tên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons cũng trình cổ đông thông qua điều lệ và quy chế quản trị mới. Đầu năm nay, Ricons đưa ra chiến lược phát triển theo mô hình hệ sinh thái và thay đổi nhận diện thương hiệu. Quyết định được đưa ra khi công ty này trở thành tâm điểm chú ý liên quan đến mâu thuẫn nội bộ tại Coteccons. Logo của Ricons đã thay dòng chữ “Coteccons Group” thành “since 2004”. Năm 2004 là thời điểm thành lập Ricons.

Theo báo cáo thường niên năm 2019, Ricons đã xây dựng sinh thái gồm nhiều thương hiệu như Ricons, Riland, Rihomes, Risa, Rilex, Ricommerce, Quihub và Fritech.

Riland do Ricons nắm 98% vốn, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản. Công ty này quản lý nhiều thương hiệu khác như Rilex – dịch vụ cho thuê không gian làm việc (Coworking Space), RiSA – khối quản lý bất động sản, Ricommerce – khối thương mại và Rihomes – sàn giao dịch bất động sản.

Quihub được thành lập cuối năm 2019, do Ricons góp 97% vốn. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỷ đồng cung cấp dịch vụ cho thuê kho mặt bằng nhà xưởng và thuê đất đầu tư các khu công nghiệp. Báo cáo thường niên cho biết, Ricons thành lập Quihub nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường từ làn sóng chuyển dịch cơ cấu sản xuất về Việt Nam và xu hướng gia tăng nhu cầu khu công nghiệp trong nước.

Năm 2020, Ricons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.500 tỷ đồng, lãi ròng cho cổ đông 250 tỷ đồng, giảm 14% và 30% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 20% bằng tiền, dự kiến chi trả trong quý IV.

Liên quan đến dự thảo điều lệ mới, một trong những nội dung thay đổi là quyền đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Theo dự thảo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải nắm giữ từ 10% cổ phần để có quyền để cử nhân sự, trước đây, tỷ lệ này là 5%. Để đề cử một nhân sự, nhóm cổ đông phải nắm giữ 10-20% cổ phần. Đề cử hai nhân sự, tỷ lệ sở hữu phải trên 20%.

Bên cạnh đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong dự thảo cũng giới hạn là 5 người, trong khi điều lệ hiện hành từ 5 đến 11 người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên là 3 người.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net