Robot làm việc trên nông trại thay người

Robot với sự hỗ trợ của AI xuất hiện ngày càng nhiều trên các nông trại ở châu Âu để thay con người canh tác, thu hoạch nông sản.

Robot làm việc nông trại

Robot làm việc nông trại

Kim Cương

Nguồn : vnexpress.net