SHB chia cổ tức năm 2019 và 2020 hơn 20%

SHB dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 20,5% bằng cổ phiếu, trong đó 10% cho năm 2019 và 10,5% cho năm 2020.

Phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5% vừa được Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông qua và dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp tới.

Cùng với mức cổ tức 10% cho năm 2019, các cổ đông SHB sẽ nhận tổng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20,5% trong năm nay. Sau khi thực hiện trả cổ tức, vốn điều lệ của nhà băng này dự kiến tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng.

Năm 2020, SHB báo lãi trước thuế hợp nhất sau kiểm toán đạt 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019. Theo kế hoạch mới công bố, ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2021 tăng 70% lên hơn 5.500 tỷ đồng.

Minh Sơn

Nguồn : vnexpress.net