Tại sao Wi-Fi trên máy bay chậm và đắt

Máy bay thường bắt sóng Internet từ các trạm mặt đất hoặc từ vệ tinh, đồng thời di chuyển với tốc độ cao nên tốc độ Wi-Fi không ổn định.

Tại sao Wi-Fi trên máy bay chậm và đắt

Tại sao Wi-Fi trên máy bay chậm và đắt

Bảo Lâm

Video: Business Insider

Nguồn : vnexpress.net