Techcombank muốn bầu em trai ông Hồ Hùng Anh vào hội đồng quản trị

Techcombank vừa đề xuất bầu em trai Chủ tịch ngân hàng Hồ Hùng Anh vào hội đồng quản trị và trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận 19.800 tỷ đồng.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng đề xuất bầu bổ sung ông Hồ Anh Ngọc, em trai của Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2021.

Ông Hồ Anh Ngọc sinh năm 1982, là Thạc sỹ kinh tế trường đại học Macquarie Sydney, Úc, hiện làm Chủ tịch Ban đại diện miền Nam của Techcombank, Chủ tịch Công ty One Mount Group, Chủ tịch Công ty 1MG Housing, Chủ tịch Công ty One Distribution.

Ông Anh Ngọc đã giữ nhiều vị trí tại Techcombank từ năm 2017 như trợ lý ban giám đốc, phó giám đốc trung tâm thẻ dịch vụ tiêu dùng, phó giám đốc, giám đốc chi nhánh TP HCM, giám đốc điều hành các hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại phía Nam…

Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank (Techcombank AMC). Bên cạnh đó, ông từng làm lãnh đạo tại các doanh nghiệp khác như Công ty Đầu tư INB, Công ty đầu tư Thảo Điền, Công ty dịch vụ Mai Thành.

Ngoài ra, nhà băng cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mức tăng trưởng dư nợ tín dụng tối thiểu 12% đạt 356.199 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng có thể cao hơn và trong mức Ngân hàng Nhà nước cho phép. Còn huy động vốn đến hết năm dự kiến tăng gần 15% lên 334.291 tỷ đồng, hoặc cao hơn tuỳ vào tình hình tăng trưởng tín dụng.

Tiếp nối năm trước, Techcombank tiếp tục trình cổ đông phương án phát hành hơn 6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động được lựa chọn. Giá bán mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng hoặc cao hơn, tuỳ theo từng nhóm đối tượng. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trình cổ đông về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020. Lợi nhuận còn lại năm ngoái sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ là 10.684 tỷ đồng. Luỹ kế, nhà băng có lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 26.743 tỷ, dự kiến giữ lại không chia cổ tức nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quỳnh Trang

Nguồn : vnexpress.net