Thái Vân Linh: ‘Thất bại là trải nghiệm cần thiết để thành công’

Trong talk Nguy Cơ 26, doanh nhân Thái Vân Linh chia sẻ những lần thất bại, lý do khởi nghiệp ở tuổi 44, và những giọt nước mắt hạnh phúc của một phụ nữ gia đình.

Thái Vân Linh: 'Nếu chỉ có sự nghiệp, tôi không thể hạnh phúc'

Thái Vân Linh: ‘Nếu chỉ có sự nghiệp, tôi không thể hạnh phúc’

Talk Nguy – Cơ 26.

Nguồn : vnexpress.net