Thẻ căn cước điện tử để làm gì

Căn cước điện tử cho phép chính quyền truy suất dữ liệu công dân nhanh, chính xác, còn người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống dịch vụ công.

Thẻ căn cước điện tử hoạt động thế nào

Thẻ căn cước điện tử hoạt động thế nào

Khương Nha

Nguồn : vnexpress.net