Thị phần môi giới HoSE biến động mạnh

SSI dẫn đầu thị phần môi giới nhưng khoảng cách với nhóm dưới bị thu hẹp đáng kể, còn HSC, VPS, VNDS và VCSC chia nhau vị trí tiếp theo.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, Công ty Chứng khoán SSI tiếp tục đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trong quý III với 11,82%. Con số này giảm hơn 2,3% so với quý trước khiến khoảng cách với công ty xếp sau bị thu hẹp đáng kể.

Sau khi mất vị trí thứ hai vào Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trong quý trước, Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC) đã vươn lên lại với 8,43%. VCSC rơi xuống hạng 5 khi chỉ có 6,65% thị phần.

Công ty Chứng khoán VPS nhảy vọt lên vị trí thứ ba với 7,65%, tiếp đến là Công ty Chứng khoán VNDirect với 7,12%.

Thị phần của các công ty chứng khoán còn lại trong nhóm 10 cũng biến động mạnh. Công ty Chứng khoán MB và Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đều chiếm thêm thị phần để củng cố vị trí, trong khi Công ty Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS) rời nhóm này để nhường chỗ cho Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam.

Tổng thị phần môi giới của 10 công ty chứng khoán hàng đầu là 62,38%, giảm nhẹ so với quý trước.

Đối với sản phẩm trái phiếu, TCBS vẫn chiếm lĩnh thị trường với 63,97% thị phần, tăng gần 10% so với quý trước. Các vị trí tiếp theo bị xáo trộn mạnh khi KBSV, VCBS, HCM vươn lên mạnh để thay TPBS, PHS.

Phương Đông

Nguồn : vnexpress.net