Thiết bị thông minh bỏ túi

Cuộc sống hiện đại hơn khi có cốc làm nóng tự động, kính VR thông minh, thiết bị làm mát điện thoại hay máy lặn không dùng lực…

Thiết bị thông minh giúp cải thiện cuộc sống

Thiết bị thông minh giúp cải thiện cuộc sống

Diễm Quỳnh

Video: Future Tech/YouTube

Nguồn : vnexpress.net