Thử nghiệm tốc độ mạng 5G tại Việt Nam

Mạng 5G thử nghiệm có tốc độ tải xuống tối đa 1 Gb/giây nhưng tốc độ tải lên chưa cao, tối đa khoảng 90 Mb/giây.

Thử nghiệm tốc độ mạng 5G tại Việt Nam

Thử nghiệm tốc độ mạng 5G tại Việt Nam

Tuấn Hưng – Huy Đức – Quang Đồng

Nguồn : vnexpress.net