Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thêm ông Nguyễn Xuân Thành

Thủ tướng đã bổ sung ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên trường đại học Fulbright làm thành viên của Tổ tư vấn kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thành có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế, triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công. Bên cạnh công tác giảng dạy ở Fulbright, ông Thành còn là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại trung tâm Ash về Quản trị dân chủ và đổi mới, thuộc trường Harvard Kennedy.

Ông Thành có bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Delhi (Ấn Độ), bằng thạc sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick (Anh) và bằng Thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học Harvard (Mỹ). Như vậy, trong tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, có hai thành viên đến từ đại học Fulbright là ông Nguyễn Xuân Thành và ông Vũ Thành Tự Anh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định bổ sung ông Trương Văn Phước làm thành viên chuyên trách Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Trước đó, Ông Phước là một trong những chuyên gia đầu tiên của Tổ. Ông từng là Quyền chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được thành lập vào tháng 7/2017, hiện có 16 thành viên, do ông Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng.

Nhóm chuyên gia này hoạt động trên nguyên tắc độc lập, khách quan, có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung, dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

Tổ đồng thời tham gia phân tích, đánh giá các kết quả thực hiện những kế hoạch, đề án này, từ đó đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả thực thi cũng như biện pháp sửa đổi khi cần thiết. Các thành viên của Tổ cũng đóng góp biện pháp ứng phó trước những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước, quốc tế.

Phương Ánh

Nguồn : vnexpress.net