TPBank giữ nhịp tăng trưởng trong quý III

Lãi trước thuế TPBank đạt 3.024 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ, nợ xấu dưới 2% nhờ số hóa mạnh và quản trị rủi ro toàn diện theo chuẩn Basel II.

Kết thúc quý III, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 7.103 tỷ đồng, tăng 22,79% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động tăng 19,64% so với cuối quý III năm 2019, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu của ngân hàng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cũng đã giảm đáng kể.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2019, đạt trên 193 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 25,24%, đạt 173.445 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, nằm trong giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tỷ lệ nợ xấu TPBank tính đến cuối tháng 9 dưới 2%. Theo đại diện nhà băng, kết quả này nhờ các biện pháp kiểm soát, quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II trong bối cảnh nền kinh tế đang “rung lắc” bởi dịch bệnh.

TPBank là một trong những ngân hàng có hệ số an toàn vốn (CAR) cao trên thị trường. Đến cuối tháng 8, hệ số CAR của TPBank đạt 10,81% tính theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn mức 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

polyad

Khách hàng giao dịch tại TPBank.

Đại diện TPBank cho biết những lợi thế của một ngân hàng số giúp nhà băng này ứng biến linh hoạt trước thách thức, đa dạng hóa nguồn thu. Trong đó, thu từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 809 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng thu nhập hoạt động và 26,8% tổng lợi nhuận trước thuế. Đóng góp lớn nhất vào nguồn thu dịch vụ tới từ hoạt động thanh toán, thu phí dịch vụ và kinh doanh dịch vụ bảo hiểm.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đã phải đối mặt với hai đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm khó khăn, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của TPBank được đánh giá ở mức cao, lần lượt là 22,63% và 1,80%.

Nhằm giúp khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, từ đầu năm, TPBank triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, như ưu đãi lãi suất, giảm 1,5-2,5% so với mức lãi suất hiện hành, dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân mới, với tổng dư nợ lên tới 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cùng với các biện pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ gốc, ngân hàng đã giảm lãi suất từ 0,5-1% với các khách hàng hiện hữu bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, với tổng số dư nợ có thể được xem xét tới 30.000 tỷ đồng. TPBank cũng đã đóng góp trên 10 tỷ đồng chung tay với cả nước để đẩy lùi dịch Covid-19.

Phong Vân

Nguồn : vnexpress.net